HANTERING AV PERSONUPPGIFTER


INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONDATA HOS CIRCULAR SPORT


Personuppgiftsansvar

S.W Circular Sport AB är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig, och ansvarar för att använda dem i enlighet med gällande dataskyddslagar.


Personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund 

När du skickar in något till försäljning behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om dig:

  • Kontaktuppgifter – såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

  • Ditt bankkontonummer – för att kunna göra inbetalningar, se nedan. 


Circular Sport behandlar dina personuppgifter för att kunna ta fram ett avtal om försäljning med dig, och för att hantera vår kundrelation med dig, t.ex. genom att:

  • Identifiera och registrera dig i vårt register över kunder som skickat in varor till försäljning. 

  • Kontakta dig vid eventuella frågor om dina varor för försäljning. 

Vi behandlar också dina personuppgifter i vår bokföring, och kan komma att lämna nödvändig information till Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om vi bedömer att det är nödvändigt för ändamål som rör Circular Sports eller en tredje parts berättigade intressen, t.ex. för att anmäla brott. 


Mottagare av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter, i den mån det krävs för vår bokföring; med banker, kortnätverk och andra aktörer i betalningssystem, i den mån det krävs för att genomföra betalningar till eller från dig; och med myndigheter om så krävs, se ovan.


Tid för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål för vår behandling. Notera att:

  • För att kunna uppfylla lagkrav på bokföring kan dina personuppgifter sparas i upp till sju år efter det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades. 


Dina rättigheter 

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom att tillhandahålla den här Informationen om personuppgiftsbehandling hos Circular Sport. Du kan också begära en kopia av dina personuppgifter, och har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Om du tycker att dina personuppgifter är felaktiga eller behandlas i strid med lag har du också rätt att uppmana oss att stoppa behandlingen. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Kontakta oss på info@circularsport.se om du vill göra någon av de här rättigheterna gällande.